STOCKHOLMS TINGSRÄTT

(Klicka för att se hela bilden) Projekt till ombyggnad för att inrymma hela Stockholms tingsrätt i kvarteret Klamparen. Nytt säkerhetstänkande med separerade entréer för olika parter och en ny gångtunnel till Kronobergshäktet. Nya och ombyggda sessionsalar och väntrum, ombyggnad av kansli. Samarbete med ISS Ecuro AB, Arkitektgruppen, som svarade för kansliet. Modell byggd av Thomas Melin