REGERINGSRÄTTENS KANSLI, GAMLA RIKSDAGSHUSET

Ny kontorsinredning, ny reception, lunchrum, bibliotek. År 1997-1998, 2003.