STADSHUSBRON

Ny fasadbelysning av de murade brosidorna samt av det mittersta brovalvet av järn. Ljusramper med LED- belysning som är avstämd mot Stadshusets fasadbelysning. Ljusrampen följer brobanans övre kant, infälld i ett rör av rostfritt stål som löper fritt utanför muren med hjälp av konsoler. Konsolerna av rostfritt stål är reversibelt monterade med infästning i bruksfog.