SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

(klicka för att se hela bilden) Samarbete med Blomqvist & Lallerstedt Arkitektkontor, där vi hade huvudansvaret för utformningen av domstolslokalerna och rättsfunktionerna med logistik och säkerhet. Vit souterrängbyggnad med en hög lamell för kansliet och framför den en lägre glasbyggnad för rättslokalerna. En rad av tingssalar omväxlar med ljusgårdar. Väntrummet präglas av en stor glasfasad och björkpaneler mot salarna. 13.500 BTA, byggt år 2006. Vinnare av ”Skanska Project of the Year Award 2006” (kategori Husbyggnad, i hela världen). Inredning av Creo arkitekter.