NATTLJUS STOCKHOLM

Upprustning av gatubelysningen i centrala delar av Stockholm. Vi har deltagit i några av delprojekten, i samarbete med Klas Möller, Ljusbyggarna AB. Uppdragsgivare: Stockholms stads trafikkontor. Kungsträdgårdsgatan: ny gatubelysning och fasadbelysning av bankpalatsen som bildar fondvägg längs Kungsträdgårdens östra sida, ny gatubelysning på anslutande tvärgator. Moderna, strikta gatlyktor infogade mellan träden i en lång rad på parksidan, med fasadbelysningen integrerad med stolpen. Komplettering med några gasverkslyktor framför bankpalatsen där gatan breddas vid Karl XII:s torg.