VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT

(Klicka för att se hela bilden.) Domstolsbyggnad med komplicerade funktioner, logistik, säkerhet. Fasaderna är randade i svart och vitt och har en marmorliknande yta av slipad terrazzo. Huvudfasaden är uppglasad och öppnar det stora överglasade väntrummet mot staden. Solen ger ett skiftande ljusspel i rummet, som är sobert i grått och vitt med varma björkpaneler som portaler till rättssalarna och som fond till receptionen. 7.500 BTA. Inredning av Ahlgren Edblom arkitekter. Foto: Åke E:son Lindman.