SOLLENTUNA TINGSRÄTT

Inredning och gestaltning av sessionssalar mm. Sex tingssalar totalt ombyggdes i två etapper med specialritade möbler. År 1995-1996 och 2000-2001