HALLSBERGS TINGSRÄTT

Tingshus från 1900-talets början, ombyggnad och inredning. Den stora tingssalen restaurerades och en mindre sal nyskapades, specialritade möbler.