SKISS/RENDERING
SKISS/RENDERING

RIKSDAGSBIBLIOTEKET OCH ENTRÉN KV MERKURIUS

(Klicka för att se hela bilden) Reception, entréglaspartier och tillgänglighetsanpassning för entréplanet till riksdagsbiblioteket och riksdagsmännens arbetsplatser i KV Mercurius. Ritat av oss efter skisser av Åke Axelsson, som gjorde inredningen av riksdagsbiblioteket vid ombyggnaden på nittiotalet. I den övre bibliotekshallen ritade vi även nya höj- och sänkbara bibliotekariebord, i samarbete med Åke Axelsson. Sjölinders snickeri utförde arbetena i massivt almträ med stor precision. År 2010-2012