ÖVERKOMMISSARIENS HUS PÅ RIDDARHOLMEN (1700-TAL)

Ombyggnad och inredning för Bostadsdomstolen. Husets gamla sal återställdes som sessionssal med specialritade möbler. Huset nominerades till ROT-priset 1993.