ÖREBRO TINGSRÄTT

Utvidgning av tingsrätten med ombyggnad och inredning av sex sessionssalar och reception. Specialritade möbler och ny teknik. Två etapper: 2000-2002 och 2006.