STADEN PÅ VATTNET, 1993-1996

Förslag till frigörande av Gamla stan baserat på ett tekniskt underbyggt förslag till tunnlar för bilar, järnväg och tunnelbana förbi Gamla stan. Presenterat i artikel i DN och i TV-programmet Nike, med flygbilder av fyra etapper. Senare förslag: förslag till upprustning av Gamla stan - Riddarholmen, med lösningar av tunnlar för pendeltåg, bilar och tunnelbana samt omdragning av ytspåren för fjärrtåg med nya broar. Återställning av Riddarholmskanalen.