RIKSDAGSHUSET ÖSTRA, FÖRSTA OCH ANDRA KAMMAREN

Nya demonterbara bord bakom skranken på podiet. utfört likt det äldre träinredningen i massiv rödbok. Borden försågs med teknikvaggor för monitorer, datorer mm. Nya höj- och sänkbara talarstolar med infällda monitorer, belysning och annan teknik. Anpassning av golvet fram till podierna för tillgänglighet med rullstol. Även nya räcken på läktare för montering av belysning, samt andra installationer. Första Kammaren år 2010, Andra Kammaren år 2011.